versione italiana     english version     version francais     version espanola    versione maltese

 

 

Il-kumpanija ENO PRO twieldet grazzi għall-passjoni u għall-entużjażmu tal-fundatur tagħha, Antonio Dell’Oso. Matul is-snin, ENO PRO bniet l-identita’ tagħha: kumpanija flessibli u dinamika li lesta tilqa kull tip ta’ rikjesta minn kumpaniji li jaħdmu fis-settur ta’ l-agroindustrija.

 

Is-saħħa ta’ ENO PRO hija dovuta għall-għerf li kisbet matul l-għaxar snin li ilha topera fis-settur.  

 

L-uzu ta’ l-iktar teknologiji innovattivi ppermetta l-ħolqien matul is-snin ta’ team ta’ professjonisti esperti li huma mħarrga biex jilqghut-tibdil li jirrikjedi s-suq u li jifhmu l-ħtiġijiet tal-klijenti tagħhom.
 
 
L-GĦAN TAGĦNA HUWA
S-SODISFAZZJON TAGĦKOM!